divendres, 10 de març de 2017

La unió fa la força: propiciant sinergies entre escola, família i biblioteca per al foment de la lectura

Comunicació presentada a les IX Jornades d’Educació Infantil de Menorca (2016), per Eva Bordoy Martínez, directora de l’Escola Infantil Ses Canaletes i Joana M. Garau Sobrino, coordinadora d’Arxiu i Biblioteca de Sant Lluís.
El projecte Explica’m un conte cada dia, va ser proposat per l’Equip d’Atenció Primerenca (des d’ara EAP) i pel Servei d’Atenció a l’Educació Infantil (des d’ara SAEI) a les biblioteques públiques i escoles infantils de Menorca l’any 2011. Se centra en el foment de l’hàbit de la lectura en infants de fins a 3 anys, com una eina que els ha de facilitar l’adquisició de coneixements al llarg de la seva vida. A més, pretén millorar el creixement integral dels infants incrementant la seva seguretat, gràcies a l’afectivitat i la comunicació que s’estableix entre ells i les seves famílies a través del llibre.


El programa consta d’una sèrie d’activitats que es poden dur a terme només a les escoles infantils; d’altres, únicament a les biblioteques, i la resta s’han de realitzar col·laborativament. Totes les activitats tenen en comú el fet d’acostar els fillets i les seves famílies als valors que aporta la literatura, en qualsevol dels seus formats.

Eva Bordoy i jo, presentant la comunicació a les Jornades d'Educació Infantil

Des del principi, l’escola municipal infantil Ses Canaletes i la Biblioteca Pública, amb el suport de l’Ajuntament de Sant Lluís, vam apostar per dur a terme el projecte. En una reunió prèvia, les directores de l’escola infantil i de la Biblioteca Pública, respectivament, juntament amb representants de l’EAP i del SAEI, vam definir les activitats que faria cada centre, conjuntament o de forma independent.


A continuació descriurem les activitats que portam a terme de forma col·laborativa:

Gaudim d’utilitzar la Biblioteca Pública
Es tracta de fomentar l’ús de la biblioteca entre els infants, a través de les visites que fan amb les mestres de l’escola infantil i, d’altra banda, l’ús familiar, mitjançat la visita amb la família.
-La “Formació d’usuaris” o visites escolars tenen lloc per Sant Jordi, amb els alumnes de 2-3 anys. Durant la visita a la Biblioteca, els infants bàsicament miren, toquen i es familiaritzen amb els contes. La bibliotecària finalitza la visita amb la narració d’un o dos contes. Amb aquesta activitat es vol donar a conèixer la Biblioteca com un espai per aprendre gaudint.

Els infants, mirant contes durant la visita escolar a la biblioteca
-D’altra banda, l’ús familiar de la biblioteca té com a objectiu descobrir i apropar aquest espai a les famílies. Cada any, l’escola infantil convida les famílies a visitar la biblioteca amb la intenció de passar-hi una estona i emportar-se material en préstec. L’activitat es dóna a conèixer en una reunió escolar, en què es reparteix un díptic informatiu sobre la secció infantil de la Biblioteca.
La família és acollida individualment pel personal de la biblioteca, la informa sobre els serveis i fa el carnet d’usuari a l’infant, així com el préstec del material que tria per endur-se’n. Naturalment, hi ha famílies que ja en són usuàries i coneixien, doncs, el servei. La finalitat és aconseguir que el fet d’anar a la biblioteca s'inclogui dins de l'oferta de lleure de les famílies dels infants.
Molts pares i mares —o altres membres, com els avis—, animats per les mestres, porten a l’escola el conte que han agafat en préstec per explicar-lo a classe.

Una mare llegeix un conte de la biblioteca a l'escola
Val a dir que els grups d’alumnes participants en l’activitat són els d’1-2 anys, en què tant poden dur un conte de casa com de la biblioteca. Per als infants de 2-3 anys, es recomana expressament que el conte sigui de la biblioteca.

Contacontes per als més petitons
Els contacontes formen lectors, perquè els fan descobrir la literatura infantil des d’una vessant lúdica i divertida.
La Biblioteca fa molts d’anys que organitza contacontes mensuals. Tot i que com més va més petits són els infants que hi assisteixen, es va pensar que seria molt positiu dedicar una sessió anual als infants menors de 3 anys. Així, un cop l’any, es fa un Contacontes per als més petitons, normalment al mes de febrer.Recepta’m un conte
La Biblioteca Pública disposa d’un espai anomenat El racó de pares, mares i educadors, integrat per material de suport educatiu i psicològic especialitzat en infants i adolescents (psicologia, educació, aprenentatge, creixement, salut, alimentació, lleure, addiccions, sexualitat...).
Aquí també hi trobam les Maletes pedagògiques, amb material adreçat tant als infants (contes), com a les famílies i als educadors, que serveix de suport i ajuda a l’hora d’abordar temes complexos com la mort, les separacions, la diversitat i el sofriment. Les maletes —senceres o de forma parcial— es deixen en préstec als centres escolars que ho sol·liciten, tot i que l’escola infantil també en disposa. Prest arribarà una nova maleta a les biblioteques, amb el nom de Què ens fa comunitat?
Conscients de l’efectivitat d’aquestes eines de suport a la criança i l’educació dels infants, i tenint en compte l’augment de publicacions d’aquesta mena, la Biblioteca va crear la secció “Recepta’m un conte” (amb el mateix títol del projecte) dins El racó de pares, mares i educadors. Com a fons bàsic, es va adquirir la bibliografia de contes infantils elaborada per l’EAP i el SAEI, amb orientacions en funció de les edats i les temàtiques que tracten. Aquesta secció es va ampliant contínuament.

Secció "Recepta'm un conte"
El fons es presenta ordenat sota aquests epígrafs:
-Salut i malalties (hi entren també les discapacitats i els trastorns de la cognició i del desenvolupament, el consum de drogues...).
-Família (adopció, noves famílies, germans...).
-Hàbits (hàbit del son, bolquers, xumet...).
-Valors (convivència, veritat i mentida, racisme, amistat...).
-Emocions (por, felicitat, autoestima, gelosia...).
-Escola (adaptació, assetjament...).
-Pau i guerra (refugiats...).
-Avis i gent gran (hi entren tant les relacions entre els infants i els avis o la gent gran, com les malalties pròpies de la vellesa: Alzheimer...).
-Sexualitat (sexisme, homosexualitat...).
-Mort (mort i dol).
-Separacions (divorci).
-Diversitat (multiculturalisme, nouvinguts...).
Aquesta bibliografia especialitzada no només va adreçada a les biblioteques, sinó també a les escoles infantils, a les famílies i a les llibreries. L’escola infantil dóna assessorament a les famílies que ho demanen mitjançant la recomanació d’algun conte o material adient. En molts de casos, se’ls deixen prestats, ja que l’escola disposa d’un fons especialitzat.

Agafats de la mà: la continuació
No ens estendrem explicant aquest projecte, perquè se’n parla en altres comunicacions. Agafats de la mà neix el present curs per donar continuació a l’embrionari Explica’m un conte cada dia. L’actual projecte manté algunes de les activitats primigènies, com les que hem descrit i que seguirem duent a terme, i n’introdueix de noves, que són aquestes:
Grup Família i Lectura
Amb uns quants anys de rodatge a la Biblioteca Pública de Ciutadella, consisteix en unes trobades familiars mensuals dirigides per Fàtima Anglada, les quals tenen com a base la literatura infantil. A cadascuna de les sessions s’hi aborda una temàtica concreta, amb la finalitat de fomentar el gust per conèixer el món mitjançant la paraula i la il·lustració, tot introduint propostes per iniciar l'hàbit lector, així com lectures per fer del conte un joc.

Sessió de Família i Lectura, amb l'Arbre de les imatges, al fons
Arbre de les imatges
Durant algunes de les sessions del grup de Família i Lectura, la fotògrafa Carol Marquès fa fotografies que es pengen en un arbre en tres dimensions. Aquest arbre de les imatges s’exposa de forma itinerant per les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques de Menorca; actualment és a la Biblioteca Pública de Ferreries. Un cop acabat el curs, quinze fotografies del grup de la biblioteca hi romandran de forma permanent com un arbre de les imatges en miniatura.

Arbre de les imatges de la Biblioteca de Sant Lluís
Fulls volanders
Es difonen entre les famílies assistents als contacontes, amb recomanacions a tenir en compte per gaudir més de la sessió, com ara la puntualitat, l’acompanyament dels infants i la desconnexió dels mòbils.
Formació en el conte
Enguany tindrà lloc una formació en el conte per al personal, a càrrec d’un narrador professional.

Promoció i difusió de les activitats
Totes les activitats es difonen en l’article mensual que la Biblioteca publica a la revista local S’Auba. Així mateix se’n fan cartells, que es reparteixen pel poble i, especialment, als centres escolars, on també es difon mitjançant boca-orella. La informació també es publica a les xarxes socials, al web de l’Ajuntament de Sant Lluís i al de la Xarxa de Biblioteques de Menorca. A més, l’Ajuntament disposa d’un servei d’informació en temps real d’activitats del municipi de Sant Lluís a través de WhatsApp, Telegram i correu electrònic.

Valoració del projecte
L’experiència la valoram molt positivament, tant l’escola infantil com la biblioteca. Les famílies hi participen, s’hi impliquen i prenen gust de la lectura i la narració oral amb els seus fills. Els infants aprecien el fet que la seva família vagi a l’escola a contar contes, de manera que quan ho fa un avi o un germà el vincle familiar s’enforteix més.
Els infants són els usuaris del futur de les biblioteques. Per açò és important oferir-los aquesta coneixença ja en els primers anys de vida, i fer-ho a més amb la implicació de les famílies, i és que el procés lector comença en l’entorn familiar. A partir del vincle que aquesta estableix amb l’escola infantil i viceversa, és més fàcil crear el vincle afectiu entre les famílies i la Biblioteca.
Les famílies arriben de maneres diferents a la biblioteca: n’hi ha que ja en són usuàries, d’altres han perdut l’hàbit de freqüentar-la i d’altres desconeixen aquest servei. En aquest cas darrer, el programa els la dóna a conèixer i fidelitza un públic que probablement no es tindria fins als 3 o 5 anys d’edat.


Gràcies a la col·laboració entre l’escola infantil i la biblioteca, les famílies han trobat en la biblioteca un espai de trobada acollidor per als seus fills, el qual els ofereix bibliografia, assessorament i activitats professionals, i que els vincula emocionalment amb el servei.
Actualment, la producció editorial infantil és enorme i, per açò, tant el fons de l’escola com el de la biblioteca han d’oferir una selecció amb les màximes garanties de qualitat i varietat. Així, la biblioteca esdevé un referent habitual per a les famílies i les escoles, actuant de suport bibliogràfic de l’escola infantil per tal de suplir els buits que hi pugui haver en la seva col·lecció.
Les sinergies propiciades entre els agents escola-família-biblioteca per al foment de la lectura fan que seguim amb el programa any rere any. La intenció és incorporar més activitats, si cal, durant els pròxims cursos.

El nostre article, publicat a "Guix d'infantil", núm. 73, 2013 

Bibliografia i recursos en línia
-Cuéntame un cuento, dins “Menorca”, 23 d’octubre de 2011.
-Escardó Bas, Mercè. La família en i amb les biblioteques o a l’inrevés, dins “Viure en família”, núm. 41, 2011.
-Garau Sobrino, Joana M. i Eva Bordoy Martínez. Explica’m un conte cada dia: com fomentar la lectura des d’edats primerenques, dins “Guix d’Infantil”, núm. 73, 2013.
-El web de Nascuts per llegir: http://www.cobdc.org/nascutsperllegir/
-Roig, Marta. Nascuts per llegir: projecte de promoció de la lectura per a la primera infància, dins “Guix d’Infantil”, núm. 67, 2012.
-Tots a una en el foment de la literatura infantil, dins “Menorca”, 11 de novembre de 2015.
-Ventura, Laia. Nascuts per llegir: un programa de grans valors i amb grans valors, dins “Item: revista de Biblioteconomia i Documentació”, núm. 55, 2011.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada