dijous, 13 d’agost de 2015

El meu barri II: llibres per a conèixer i estimar la ciutat

Abans d’escriure sobre el barri, he volgut llegir alguns llibres sobre la ciutat. Pens que és important aprendre per conèixer i saber més, però també per estimar el nostre patrimoni i, en definitiva, tenir cura de la ciutat on vivim.

S'Arraval i Pont de Sant Roc (Fotos antiguas de Menorca de Facebook)
Anam, idò, a comentar aquests llibres. La ciutat des del carrer: anàlisi formal, funcional i simbòlic del casc antic de Maó és l’obra imprescindible per comprendre exhaustivament com va néixer i com va créixer posteriorment. Escrita per Montserrat Domènech, Joan J. Gomila, Albert Martínez i Núria Seguí, va guanyar el Premi Ateneu de Maó l’any 1981. El treball fa una anàlisi històrica i urbanística de la ciutat en els diferents períodes en què s’expandí, des dels seus inicis, anomenada el Castell de Maó, fins a l’actualitat. La darrera part no és menys interessant, ja que aporta reflexions i propostes ben interessants per a repensar la ciutat del present i del futur. Inclou plànols històrics, dibuixos d’edificis, façanes, fotografies aèries, fotografies antigues, actuals, etc. La darrera edició és de 2005 i va ser publicada per l’Ajuntament de Maó, el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Balears i “Sa Nostra”. Una obra per entendre perquè Maó és com és.


D’altra banda, Menorca: guia d’arquitectura, a càrrec de Joan J. Gomila, i editada el 1998 pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Balears, és una obra de referència concisa, però molt valuosa, per la quantitat d’informació que conté. Tal com apunten Miquel Sintes i Guillem Coll en el pròleg, la guia “ens pot ajudar a entendre millor la realitat de la nostra arquitectura històrica, a conèixer les successives influències artístiques d’una illa tan fràgil, que al llarg del temps ha sofert moltes invasions i dominacions que han arrelat en els processos de transformació dels pobles i ciutats: influències àrabs, catalanes, italianes, britàniques, franceses, etc. D’aquest coneixement podem aprendre a estimar el nostre patrimoni i ser més sensibles a l’hora de la seva protecció i conservació”. Gomila, arquitecte expert en la redacció de monografies sobre arquitectura i urbanisme, recull en aquesta guia allò imprescindible sobre l’arquitectura i les poblacions de Menorca. Malauradament, l’obra està exhaurida i per açò aprofit per a demanar una nova edició actualitzada.


Una menció especial mereixen els volums sobre història i història de l’art de l’Enciclopèdia de Menorca (editada per l’Obra Cultural de Menorca, des de fa més de trenta anys), obra cabdal sobre tots els aspectes i matèries referents a la nostra illa. En el cas que ens ocupa, destacarem els següents volums:
-Història II: de la conquesta cristiana a la Guerra de Successió. Volum X, a càrrec de Miquel À. Casasnovas Camps. 2000. Descriu com sorgeixen els primers nuclis urbans a Menorca.
-Història de l’Art I. Volum XVI, a càrrec de Guillem Sintes Espasa, Cristina Andreu Adame, M. Àngels Hernández Gómez. 2004.
-Història de l’Art II. Volum XVII, a càrrec de Guillem Sintes Espasa, Cristina Andreu Adame, M. Àngels Hernández Gómez. 2009.
Ambdós volums analitzen l’arquitectura de cada època i el desenvolupament urbanístic dels nuclis urbans.


L’Enciclopèdia de Menorca és una obra científica elaborada per autors experts en la matèria. Els volums són il·lustrats amb reproduccions de plànols, pintures, fotografies, etc, i aporten gran quantitat de bibliografia.
Podríem afegir altres obres, com la Guia d’arquitectura de Menorca, a càrrec de Josep Martorell (Barcelona, Col·legi oficial d’Arquitectes de Catalunya, 1979), així com monografies específiques sobre arquitectura militar, religiosa, civil, rural... o d’altres més literàries, com Maó (Columna), de Josep M. Quintana, de les quals no ens ocuparem, per raons òbvies.
Els llibres que hem comentat i d’altres també molt interessants, es troben a les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques de Menorca.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada